T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021


Genel bakış

Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Ekibi tarafından;
İstanbul Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bölümünden yetenekli uzmanlar, kan hastalıkları veya kanseri olan çocuklara ve ergenlere özelleştirilmiş tedavi ve bakım sağlamak için çok sayıda uzmandan oluşan bir ekibin parçası olarak çalışır.
Eğitim Kliniği vasfı: En karmaşık vakaların teşhis ve tedavisini sürdürürken memleketimiz için çok elzem olan Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı yetişmesine katkı sunar. 
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji için neden Çam ve Sakura'i seçmelisiniz?
Tek noktadan bakım ile ekip yaklaşımı: Farklı uzmanlar tarafından yapılan tahlil ve değerlendirmeler gibi çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu tüm ayakta tedavi hizmetleri Çam ve Sakura'da "tek çatı altında" mevcuttur. Bu ekip çalışması yaklaşımı verimli zamanlama, doğru, hızlı değerlendirme, tedaviye zamanında başlama ve mükemmel tedavi ve bakım anlamına gelir.
Çocuk Onkoloji alt birimi: Çocuk onkoloji, ortopedik onkoloji, çocuk cerrahi, diğer cerrahi alt uzmanlıklar, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, genetik ve patoloji uzmanları ile birlikte çalışır. Karmaşık sarkom vakalarında deneyimli olan bu uzmanlardan oluşan ekip, çocuğunuz için en hızlı ve en iyi bakımı belirlemek için gayret eder. Karaciğer kanserlerinde hepotobiliyer cerrahi ile beraber çalışır, gerektiğinde karaciğer naklinin yapılabilme fırsatı sunar. Gerektiğinde diğer kanser uzmanları ile istişare ederek en uygun tedavi seçeneği için çalışır. 
Çam ve Sakura Çocuk Onkoloji kanser tedavisinde her bir hasta için standardize edilmiş, dijital kemoterapi (kanserin ilaçla tedavisi) kalıp ve tabelaları kullanır. Bu sayede hızlı, güvenli, hatalara karşı korumalı, her aşamada kontrol edilebilir ve aynı zamanda sürdürülebilir bir tedavi sunar. 
Çocuk Hematoloji alt birimi: Çocuğunuzda, kan kanseri, hemofili, von Willebrand hastalığı, tromboz (anormal pıhtı oluşumu) veya başka bir kan hastalığı varsa, Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji komplikasyonların önlenmesi de dahil olmak üzere uzman, özelleştirilmiş bir tedavi usülü sunar. 
Kan kanserlerinin tedavisinde hastalığın vücutta kalan bakiyesi akan hücre analizi (flowcytometry) ile takibini yapar.
Kemik iliği nakli alt biriim: Çam ve Sakura, çocuklara hizmet veren kemik iliği nakli mezkezine sahiptir. Çocuğunuzun kemik iliği nakline ihtiyacı varsa, çeşitli uzmanlık alanlarından deneyimli bir pediatrik uzman ekibi, özelleştirilmiş bir tedavi planı geliştirecek ve takip bakımı sağlayacaktır. 
Yataklı tedavi A blok 9. Katta 48 yatak ile, kemik iliği nakli F blok 3. Katta 17 yatak ile, poliklinik hizmetleri F8’de yürütülmektedir. Kemoterapi alan hastalar Poliklinik 1’de, merkezi hastane randevu sistemi (MHRS) den randevu alan hastalar Poliklinik 8’de muayene edilmektetir. Poliklinik konsültasyonu Poliklinik 1’de, Talasemi hastaları ile Sağlık Kurulu hastalarının kabulü Poliklinik 8’de yapılmaktadır. 
 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
Hematoloji (Kanbilim veya Kan Hastalıkları) kanı oluşturan hücrelerin ve bunları üreten organların yapısı, işlevleri ve hastalıklarını inceleyen bir bilim dalı alanıdır. Bu bilim dalında uzmanlık, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığından sonra 3 yıl süren bir eğitim ile elde edilir. Çocuk Onkoloji ise çocukluk çağı kanser bilimidir. 2009 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bu iki bilim dalını birleştirerek Çocuk Hematoloji Onkoloji olarak isimlendirmiştir.
Kan esas itibariyle şekilli hücreler ve sıvı kısmından (plazma) oluşur. Şekilli hücreler, kırmızı küreler (eritrosit, kanın kırmızı rengini veren hücreler), beyaz küreler (enfeksiyon ve vücuda zararlı pek çok maddeye ve hastalığa karşı vücudu koruyan hücreler) ve trombositlerden (esas itibariyle kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler) oluşur. Plazma içinde vücut için lazım olan hemen her madde mevcuttur buna kanın pıhtılaşması da dahildir. 
Hastalık durumunda kanın hücrelerinde sayı, yapı ve faaliyetlerinde bozukluklar olabilirken 
plazmada bulunması gereken maddelerin miktar ve yapılarında bozukluklar oluşabilmektedir.
Vücut, organ ve dokulara göre, yapısı ve görevleri farklı omuz omuza veren hücrelerden oluşmaktadır.  Kanser, bu hücrelerden gelişen, kökün aldığı hücrelerin işini görmeyen, etrafı istila edip oraları işgal eden, yavaş veya hızlı çoğalmaların olduğu bir durum olarak tarif edilebilir. Dolayısıyla vücudun herhangi bir yerinden kanser çıkabilir. Bunların da belirtileri yerine ve cinsine göre farklılıklar arz eder. 

Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği ne zaman kuruldu?
Hastanenin 21 Mayıs 2020 resmi açılışını müteakiben 1 Haziran 2020 tarihinde Prof. Dr. Ali Ayçiçek, Sorumlu Hemşire Yasemin Alpay, Kıdemli Hemşire Osman Gökdemir tarafından kuruldu. Takımın diğer uzmanları, hemşireleri ile beraber bir ay içinde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğindeki hastalar ve bölüm arşivinin tamamının nakli gerçekleştirildi. 
Yataklı servisler A Blok 9. Kat Akut 3 servisinde 24 yatak ve Akut 4 servisinde 24 yatak ile hizmet vermektedir.
Poliklinik hizmetleri blok 8/3 kısmındadır.
Kanser tedavisi devam eden ve acilden danışılan hastalar Poliklinik 1’de;
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’inden randevu alanlar, talasemi ve Sağlık Kurulu hastaları Poliklinik 8’de kabul edilmektedir.
Poliklinikte kan tahlili numuneleri F blok 9. Kısımda alınır.
Ayaktan tedavi hizmetleri F blok Çocuk Ayaktan Kemoterapi kısmındadır.

Çocuk Kemik İliği Nakil merkezimiz F blok 3 katta 14+4 yataklı olarak 1 Haziran 2021 tarihinde açılmış. Halen tam uyumlu kardeşten nakil ile hastanın kendinden toplanan kök hücrelerin kendine verildiği otolog nakil işlemleri yapılmaktadır. Kemik iliği nakil merkezinin poliklinik hizmetleri aynı kattaki polikliniklerde yapılmaktadır. 

 Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Takımı
1.Prof. Dr. Ali Ayçiçek (Eğitim ve İdari Sorumlu)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=aycicek+a
2.Doç. Dr. Cengiz Bayram (Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi İdari Sorumlusu)
3.Uz. Dr. Sibel Tekgündüz (Başasistan)
4.Uz. Dr. Ezgi Paslı Uysalol (Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlu Yardımcısı)
5.Uz. Dr. Duygu Yıldırgan
6.Uz. Dr. Esra Arslantaş
7.Uz. Dr. Ayşe Karagenç
8.Uz. Dr. Özlem Terzi (Yandal Uzmanlık Öğrencisi)
9.Uz. Dr. Hüseyin Avni Solgun (Yandal Uzmanlık Öğrencisi)
10.Uz. Dr. Özgü Hançerli (Yandal Uzmanlık Öğrencisi)
11.Uz. Dr. Saide Ertürk (Yandal Uzmanlık Öğrencisi)

Sık sorulan sorular: 

Hangi durumlar Çocuk Hematoloji Onkolojiyi ilgilendiren bir hastalığın habercisidir? 
1.Aylar içinde gelişen ve derinleşen kansızlık pek çok anne babanın gözünden kaçmaktadır.  Komşular veya eve gelen misafirler, evdeki çocuğun soluk göründüğünü ifade ediyorsa,
2.Bir gün öncesine kadar tamamen sağlıklı olan bir çocuğun vücudunda toplu iğne başı büyüklüğünde veya daha büyük lekeler çıkmış ise,
3.Emeklemeye başlayan bir çocukta kol-bacaklarında morlukların ortaya çıkması veya yürümeye yeni başlayan çocuğun bir ayağının üzerine basmama durumunda,
4.Kardeşinde veya akrabalarında kansızlık veya kanama hastalığı bulunan çocuklar,
5.Kız çocuklarında adet (mens) kanamalar aşırı oluyorsa (bebek bezi koyma ihtiyacı oluyor veya adetin ilk iki gününde 10 peti tamamen kaplayacak şekilde kanama oluyorsa,
6.Tekrarlayan burun kanamaları var ise,
7.Daha önceden olmayan özellikle gece uykudan uyandıran kemik ağrılarının oluyorsa, 
8.Eskiden olmayan şekilde gece terlemesi mevcut ise,
9.Son 3 ay içinde vücut ağırlığının %10’undan fazla kilo kaybı var ise (mesela 30 kg bir çocuk 26 kg’a düşmüş ise),
10.Vücudun herhangi bir yerinde her geçen gün büyüyen özellikle ağrısız şişlik varsa,
11.Akrabalarda ikiden fazla kişide safra kesesi taşı veya taş dolayısıyla safra kesesi alınan ailelerin çocukları,
12.Akrabalarda ikiden fazla kişide sarılık ile beraber dalağı alınan varsa,
13.Sık olarak hastanede yatmayı gerektirecek derecede ağır enfeksiyon geçiren çocuklar ve cildinde sık yaralar çıkan çocuklar,
14.Damar tıkanıklığı geçirmiş çocuklar,
15.Vücudun herhangi bir yerinde ele gelen şişlik fark edilen çocuklar,
16.Tedaviye dirençli özellikle kanlı kulak akıntısı varsa,
17.Mevcut kan hastalığı için bir ay süre ile yeterli dozda ilaç verilmiş ancak beklenen fayda görülmemiş ise.
Yukarıdaki durumların biri veya birkaçı çocuğunuzda mevcut ise zaman kaybetmeden Aile Hekimine götürmeli, o gerekli görürse Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanına sevk etmeli, muayene ve lüzumlu tetkikleri yapıldıktan sonra gerek görülür ise Çocuk Hematolojiye yeşil alan açılarak MHRS randevusu alınmalıdır. 

Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniği için muayene randevusu almak için ilk yapılması gereken nedir? 
Hasta önce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanına muayene olur. Gerekli görülen tetkikler yapılır, hastanın Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğine muayenesi elzem ise “Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı” açılır.

Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı kaydı açıldı, nasıl muayene olabilirim?

İnternet üzerinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’e giriş yapılır. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğine 14 güne kadar randevulardan boş olan güne kayıt oluşturulur.
Telefon ile 182 aranarak MHRS randevusu almak hemen hemen imkansızdır. Telefon ile ilgili alana ulaşana kadar taleplerini internet üzerinden yapanlar tarafından doldurulmaktadır. Çünkü Eylül 2021 itibariyle günlük sadece 15 hastaya MHRS randevusu oluşturulabilmektedir. 

Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı kaydı açıldı, ancak MHRS randevusu alamıyorum, nasıl muayene olabilirim?
MHRS randevusu olmayan hastalar muayene edilememektedir. Çünkü aynı poliklinikte talasemi hastaları ile Sağlık Kurulu hastaları ve bunlara ilave olarak MHRS randevusu alan hastalar muayene edilmektedir. 

Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı kaydı açıldı, ancak MHRS randevusu alamıyorum, Acil Servis’te muayene olabilir miyim? 
Acil Servis adı üstünde hayati tehdit edecek durumların oluşma tehlikesinin olduğu durumlar için kurulmuş bir alandır. MHRS’den randevu alamamış hastaların muayene edildiği ve ettirildiği yer değildir. Aksi halde durumu hakikaten acil hastalar, mağdur olmaktadır.  

MHRS randevumu aldım Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğinde nasıl muayene olurum? 
MHRS randevusu alındığında randevu saatinden en az 15 dakika önce Poliklinik Kayıt memurundan kayıt yaptırılır. Eğer ilk defa geliniyorsa muayene mekanı gidilip görülür. Kayıt memurlarının yanındaki bekleme salonunda beklenir ve çağrı ekranları takip edilir. 

MHRS randevumu aldım, randevu saatim geldi geçti ancak muayene odasına çağrılmıyorum, ne yapmam gerekir? 

Bekleme salonunda oturarak, sükunetle beklenmelidir. Aynı poliklinikte her ay düzenli kırmızı kan desteği alan Talasemi hastalarının muayene ve kan desteği evrakları hazırlanmaktadır. Bunların muayene ve evrakları gecikirse gün içinde kan desteği alamamaktadır. 

Poliklinikte muayene saati geldi ancak kapıda “Konseydeyim” “Toplantıdayım” diye kapıya kağıt asılmış?

Kliniğimiz, Eğitim Kliniği olduğu için Salı günleri “Klinik içi konsey”, Perşembe günleri ise “Makale saati – Vaka tartışmaları” dolayısıyla bu günlerde öğleden sonraki muayene başlangıç saati gecikmektedir. 

Çocuğum Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğinde nasıl muayene edilir? 
Şikayeti ve hikayesi belirlenip muayene edilir, ön tanı belirlenir. Buna göre tetkikleri istenir. 

Genellikle önce basit kan tahlilleri yapılır. Buradan alınan neticeye göre ikinci basamak tetkikler istenir. Eğer hastalık daha ileri tetkikleri gerektiriyor ise ailenin bilgisi ve onayı dahilinde hasta yatırılarak kemik iliği incelemesi dahil diğer tetkiklere geçilir.
Gerekli görülenler klinik içi konseyde değerlendirilir. 

Bir hastanın poliklinikte muayenesi ne kadar sürer?
Yaklaşık 10-20 dakika.

Tetkik istendi çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim?
Bunları öğrenmenin iki yolu mevcuttur: 
1.Muayene barkodlarını kayıt yerinin karşısındaki Kiosk cihazlarına okutarak.
2.E-nabız sistemini açık tutarak.
Lütfen tetkik sonuçları çıkıp çıkmadığını sormak için doktorun odasına girmeyiniz!

Tetkik sonuçlarım çıktı ilaçlarım ne zaman yazılacak?
Öğleye kadar öncelik muayenededir. Muayeneyi bekleyen hastaların tamamı bittikten sonra muayene sırasına göre tetkik değerlendirme için çağrılacaksınız, ekranları takip ediniz!

Çocuğum Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde kanser tedavisi görüyor, Poliklinikte nasıl muayene olurum?

Kanser tedavisi devam eden hastalar taburcu edilirken poliklinik muayene randevusu oluşturulmaktadır. Bunların ayrıca MHRS’den randevu almaları gerekmemektedir. Bu hastalar için asıl önemli husus randevu verilen tarihte sabah en geç 09:00’da poliklinikte olmalarıdır.

Tedavi nerede, nasıl yapılır?
Hastalığın tanısına göre anne-babası ile beraber reçete verilerek evde veya yatırılarak hastanede yürütülür.

Kemik iliği nakli gerekirse hastanenizde bu işlem yapılabiliyor mu?
Halen kişinin kendinden elde edilen kök hücre nakli (otolog) ve tam uyumlu kardeşten nakil yapan 14 yataklı çocuk kemik iliği nakil merkezimiz faaldir.  

Tahlil sonuçlarımın çıktılarını alabilir miyim?
Hastane kuralları gereği e-nabızda görünen tetkik sonuçları ve görüntüleme kayıtları hasta sahiplerine verilmemekte, e-nabızdan ulaşmaları istenmektedir.
E-nabız’da var ise engellemeler kaldırılırdığında yetki verilen tüm hekimler sonuç ve görüntülemelere ulaşabilmektedir (Patoloji sonuçları hariç).

Hastamız taburcu oldu Epikriz çıktılarını alabilir miyim?
Hastane kuralları gereği epikrizler hasta sahiplerine verilmemekte, e-nabızdan ulaşmaları istenmektedir.

Hasta yakınlarının yapabileceği başka şeyler var mıdır?
Öncelikle e-devlet üzerinden e-nabız sisteminin faal hale getirilmesi.
Eğer mevcut ise eski tetkiklerini muayeneye gelirken beraberinde getirmeleri bazı hastalıklarının tanısında veya tanının dışlanmasında çok yararlı olabilmektedir. 

Talasemi hastalarının kan transfüzyonları ve takipleri yapılabilir mi?
Talasemi gibi transfüzyon bağımlı hastaların hem kırmızı kan takviyeleri hem de şelasyon tedavisi ve takipleri birimimizde yapılmakta, randevuları muayene edildiği yerden verilmektedir. Bunların da kayıt işlemlerini randevu tarihinde en geç saat 08:30’da tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

Her 3-4 haftada bir kırmızı kan desteği alan talasemi veya benzer hastalığı olan çocuğumun kanı çok düştü, Çocuk Acil servisten veya Yataklı Servisten kırmızı kan desteği alabilir miyiz? 
Düzenli olarak kırmızı kan desteği alan hastalarımız için tahsis edilmiş yer Çocuk Hematoloji Ayaktan Tedavi birimidir. Hayatı tehdit eden bir durum olmadığı müddetçe diğer yerlerde bu işlem yapılmaz, bir sonraki iş gününe bırakılır. 

Merkezinizde hemofili hastalarının rapor, tedavi ve takibi yapılabilir mi?
Hastanemizde yeni tanı hastaların teşhis ve tedavileri yapılmakta, rapor çıkarılmakta, gerekiyorsa rapor yenilenmektedir. 

Çocuğum başka bir hastanenin Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde kanser tedavisi görüyor, kalan tedavisini Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde sürdürebilir miyim? 
Tedavinin başladığı hastanede bitirilmesi hastanın ziyadesiyle menfaatine olduğu için mücbir sebepler (memuriyet dolayısıyla yer değişikliği gibi…) dışında kabul edilmez. 
Eğer mecburiyet var ise tedavi şemalarını yanlarında getirmek ve ilgili merkezin onayı ile tedavilerinin belli aşamaları kliniğimizde sürdürülebilir. 
Aynı durum başka merkezde tedavisi başlamış olanlar için de geçerlidir. 

Yenimahalle veya Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji’de tedavi uygulandı, oradaki dosyalar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji arşivine taşınmış. Dosyalarımı alabilir miyim?
Hasta dosyaları hastanelerin saklamakla mükellef olduğu evraklardır. Hastalara verilmesi mümkün değildir. Arşiv birimine dilekçe ile müracaat edilir ise dosyada eğer mevcut ise sadece epikrizlerin fotokopisi verilebilmektedir. Ancak bu dosyalara epikriz nadiren konmuştur. Eğer mevcut ise zaten e-nabız’dan epikrizlere ulaşmak mümkündür, dosyanın peşine düşmeye gerek yoktur.  

Hastaların yatırılarak tedavi imkanı mevcut mu?

Yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastalar için A blok 9. Katta 48 yataklı şifahanemiz mevcuttur.  

Çocuğumda kanser tanısı kondu, ne kadar süre ile hastanede kalması gerekir?

Kanserin cinsine göre değişir. Kan kanseri dışındakiler, eğer başka bir sebep yoksa takriben 1 hafta yatırılır, kan kanserinde ise bu süre 15 gün ila 40 gün arasında değişmektedir. 
Yatış sürelerini gösterir tedavi kalıpları isteyenlere verilmektedir.

Çocuğum kanser tedavisi alıyor, tedavi arasında eve taburcu olduk, hangi durumlarda acil servise müracaat etmeliyiz?
1.38 C dereceyi geçen ateş durumunda
2.37,5-38 arasında 2 saat süren ateşte
3.37,5-38 arası ateş oldu, kendiliğinden düştü ancak 24 saat içinde tekrar aynı seviyede ateş olduysa
4.Üç defadan fazla kusma veya 3 defadan fazla bol ishal olduysa
5.Sarı safralı kusma olduysa
6.Genel durumu bozulduysa.

Çocuğumda kanser tanısı kondu, hastanede yatıyor, onu ziyaret etmemiz mümkün mü?
Tedavi saati olmamak kaydı ile hasta ve annesi 9. Kat görüşme mahalline çıkıp orada ziyaretçileri ile görüşebilir.  

Çocuğumda kanser tanısı ile hastanede yatıyor, ona dışarıdan yiyecek getirmek mümkün mü?

Yeterli beslenen çocuklar için buna müsaade edilmiyor, ancak beslenmesi bozulmuş çocuklarda sınırlı miktarda ambalajlı gıdalara izin verilmektedir.

Çocuğum kanser tedavisi görüyor, ancak bana dışarıdan ilaç temin ettirilmektedir!

Yurt dışından temin edilen çok mahdut sayıda ilacın teminini aileler yapmaktadır, bazılarında belli miktar ücret de ödemektedirler. Bu durum Sosyal Güvenlik Kurulu’nun uygulamasıdır. 

Çocuğumda kanser tanısı ile hastanede yatıyor, port kateteri takıldı, banyo yaptırabilir miyiz, hastanede banyo imkanı var mı?

Her odada 7/24 sıcak su ve banyo imkanı mevcut, port yeri-damar yolu korunmak şartı ile banyo yapması yaptırılmasına engel bir durum yoktur. 

Kanser tedavisi alacak her hastaya port kateteri takmak zorunlu mu?
Zorunlu değil, ancak tedavinin salimen sürdürülmesi, hasta ve yardımcı personel için büyük rahatlık oluşturduğu için klinik kuralları gereği her hastaya port kateteri takılmaktadır.

Kanser tedavisi bitti port kateterini ne zaman çıkarttırmamız gerekir?
Genel olarak tedavinin tamamlanmasından sonra 6 ay – 1 yıl arasında çıkarttırmak en uygun zamandır. Bu durum uygulanan tedaviye göre değişebilir.

Kanser tedavisi bitti aşılarını ne zaman yaptırmamız lazım?

Her kanser türünde aşı yapmak şart olmamakla birlikte tedavinin tamamlanmasından 6 ay sonra Polikliniklerimizden verilen aşı takvimine göre aşılarının yapılması uygundur.  

Çocuğuma kanser tanısı kondu, saçları dökülecek mi?
Bu bünyeye ve aldığı tedavilere göre değişmekte, ekseriyetle dökülmekte ancak tedaviden sonra tekrar çıkmaktadır. 

Çocuğuma kanser tanısı kondu, üremeye engel durum oluşacak mı?

Ergenlikten sonra uygulanan tedavilerin üreme hücrelerine çok daha fazla zarar verdiği bilinmektedir. Uygulanan tedaviye göre az veya çok etkilemektedir.
Tanı anında uygun olan hastalarımızdan üreme hücresi toplama-dondurma işlemi yapılabilmektedir. 

Çocuğum kanser tedavisi görüyor, onu kardeş, baba ve diğer yakınlardan tecrid edecek miyiz?

Kanser tanısı konmadan önce beraber olduğu, o an sağlıklı akraba-komşulardan ayırmanın faydası gösterilememiştir. Aksine ilaçlar ve antibiyotikler ile bozulan bağırsağın, faydalı mikroorganizmaların dengesi sağlıklı bireylerle temas ile daha hızlı ve kolay sağlanabilmektedir.
Dışarıdan gelen herkes önce ellerini su ve sabunla yıkayıp mümkün ise üstünü değiştirdikten sonra birlikte olması ve yiyip içmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Çocuğum kanser tedavisi görüyor, şifalı olduğu söylenen çok sayıda bitki veya bunlardan yapılan ürünler ile ilgili tavsiyeler alıyoruz. Bunları uygulayalım mı?

Maalesef bu bilgilerin müşahhas istinadları yoktur; hemen hiçbirisinde modern, objektif bir araştırma yapma imkanı da bulunmamaktadır. Bu tür bilgi ve tecrübelere itibar etmemek gerekir.
Her zamanki beslenmesine devam edilmelidir. 
Ayrıca, verilecek bu takviyelerin, halen kökü kurumamış kanser hücrelerinin eline geçip onları daha güçlü, daha dirençli hale getirme tehlikesi vardır.  

Son söz;
Sağlıklı çocukları olan tüm ailelere sağlıklı günler, hasta çocuğu olan tüm ailelere acil şifalar, kan hastalıkları veya kanserden çocuğunu kaybetmiş olanlara da sabırlar dileriz. 


  

Paylaş