İdare Yardım Masası (İYM) Birimi
26 Ocak 2021

                                                                                    İDARE YARDIM MASASI (İYM) BİRİMİ Kamu Özel İşbirliği kapsamında yapılan Şehir Hastaneleri işleyişinin merkezi yapı taşını oluşturan Yardım Masası Hizmetleri, tüm hizmetlerin işleyişini 7 gün 24 saat, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi ve denetlenmesini sağlamak amacı kurulmuştur. Yardım Masası, hastane çalışanlarının; hizmet talepleri, dilek, şikayet ve önerilerinin; web portalı https://sm.rihmym.com/istanbulportal adresinden ve "3434" numaralı telefon üzerinden karşılayan, iletilen talebin belirlenen süreler içersinde çözüm için sisteme gerekli bilgilerin girildiği birimdir.
  
Yardım Masası tarafından, Hizmetlere Yönelik Taleplerin Kaydedilmesi, Takibi ve Raporlanması, Hizmet/Kullanım Puan ve Bedellerin Hesaplanması ve Raporlanması ile Envanter ve Periyodik Bakım Yönetimi hizmetleri verilmektedir.

Hizmet/Kullanım Puan ve Bedellerin Hesaplanması ve Raporlanması

Verilen hizmete ilişkin, belirtilen süreler içinde, yanıtlanmayan veya çözülemeyen servis istekleri doğrultusunda performansa dayalı hak ediş ve ceza puanı hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.

Merkezi Yardım Masası hizmet kapsamında; çalışanların geçmiş ve mevcut durumu izleyip, yorumlayabileceği performans ölçüm raporları, detay raporlar, finansal raporlar gibi pek çok raporlama yapılmaktadır.

İdare Yardım Masası(İYM) olarak; sistem üzerinden anlık olarak açılan talepleri ve bu taleplerin kim tarafından açıldığını, talep içeriği ve çözüm açıklamalarını takip ve kontrolü yapılır. Gerekli görüldüğü yerlerde MYM sorumlusuna talebin yanlış açıldığı (Talebin yanlış kategoriye kaydedilmesi, yanlış birime yönlendirilmesi, içeriğinin yanlış yazılması  vs.) ve  usulsüz kapanan talepler (talebin yerine getirilmemesine rağmen ‘çözülmüş’ gibi kapatılması) gibi durumları kontrol ve takibini yaparak düzeltilmesini sağlar.

EBYS, tutanak, e-posta vb. iletişim kanalları üzerinden gelen ve birimimize bildirilen usulsüz kapanan taleplere dair tutanakları ve ilgili talep numarasını sisteme girilerek kontrol eder. Talebi açan kullanıcı ile görüşülüp, daha sonra usulsüz kapatma ise talebi; şirkete resmi olarak bildirir

Açılan taleplerden cezaya düşen ve hata puanları oluşmuş olan taleplerin aylık olarak verileri raporlanır. 
Usulsüz kapatılan talepleri sistem üzerinden tespit eder. 
Hata puanı ve ceza tutarlarını hesaplar.
MYM’den gelen hata puanı ve ceza tutarlarının idareden gelen verilerle karşılaştırarak doğruluğunu teyit eder.
Usulsüz kapatılan talepler için Yerinde Tespit Tutanağı düzenler, şirket tarafından işleme alınmasını sağlar.

Yardım Masası Kategori Protokolünün belirlenmesi,

İdare Yardım Masası 
Başhekimlik A Blok Zemin Kat 
camsakura.iym@gmail.com