Yoğun Bakım Kliniği
14 Nisan 2022

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİ
Yoğun bakım klinikleri; genel yoğun bakım kliniği olarak tanımlanarak, hastanemiz bünyesinde erişkin yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini yürüten kliniklerdir. Tüm yataklarımız 3. basamak yoğun bakım standartlarına sahiptir. Her yoğun bakım yatağı birbirinden ayrı ortak alana açılan odalar şeklinde planlanmştır. Her 16 yatağın 4 tanesi izole negatif basınçlı oda özelliğindedir. Her yatak için ileri düzey yoğun bakım monitörü ve mekanik ventilasyon cihazı bulunmaktadır. Hasta başı monitörleri,  merkezi monitör takip sistemine bağlıdır. Ayrıca hastadan ölçümlenen tüm hayati verilerin ve uygulanan tedavilerin sürekli izlenebildiği elektronik hasta takip sistemi de tüm yoğun bakım yataklarında aktif kullanılmaktadır. Kliniğimizde; yoğun bakım hastasına uygulanması gereken her türlü invaziv girişim, perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde tüm yoğun bakım yataklarında hasta başında diyaliz uygulanması mümkündür. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon, ECMO (ileri derece akciğer yetmezliği için ekstrakorpereal dolaşım) ve teröpatik hipotermi uygulanabilmektedir. 
Yoğun bakım hemşirelerimiz dünya standartlarına uygun olarak en fazla 2 hastanın yakın takip ve tedavisinde 7/24 sürekliliğinde görev yapmaktadır. Klinik eğitim görevlileri harici,  hastaların takip ve tedavilerinde yoğun bakım uzman doktoru ve asistan doktoru görev yapmaktadır.  
Kliniğimize hasta yatışları, hastane içi kliniklerden, postoperatif olarak ameliyathaneden, acil tıp kliniğinden ve dış merkezlerden olmaktadır. Kliniğimiz günlük rutininde tüm bu kliniklerle sürekli konsültasyon uygulamamız devam etmektedir.
Kliniğimizde Yoğun Bakım Yandal Asistan eğitimi yanında, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan eğitimi sağlanmaktadır. Haftada 1 gün literatür, 1 gün seminer toplantısı, ayda 2 kez vaka tartışması toplantısı düzenlenmektedir. Kliniğimiz uzman ve asistanları dönüşümlü olarak ulusal veya uluslararası kongrelere katılarak poster ve sözlü sunular yapmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde klinik çalışmalar düzenli olarak yürütülmekte, düzenli yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmak üzere yayın hazırlanmaktadır.